Forskere har registrert fire unger og seks voksne havørner i Oslofjorden-området, skriver Aftenposten.

Havørnen kom tilbake til Oslofjorden i 2008, da et par etablerte seg på Håøya ved Drøbaksundet. Da hadde havørnen vært borte siden det siste kjente paret ble skutt i 1882.

I 2008 trodde forskerne at bestanden skulle ta seg opp ganske raskt. Imidlertid gikk det ganske mange år.

Nylig har et havørnen etablert et reir i Østfold.

– Dette er noe vi har gått og ventet på i flere tiår, så nå skulle det endelig skje, sier biolog Jan Ingar Båtvik om nyheten.