15-åring truet med slag og fraranet jakke og 200 kroner i Postdamveien på Nordstrand

I fjor ble flere ungdommer fraranet dyre jakker på Nordstrand. Nå er sesongen i gang på nytt, advarer politiet.