De offisielle lesertallene for norske aviser slippes to ganger i året. De siste tallene viser at Nordstrands Blad øker digitalt, samtidig som det blir noen færre papirlesere – og vi lander på 17.700 lesere i snitt.

Nordstrands Blad har nå 4147 abonnenter. Redaksjonen har flyttet tilbake til Nordstrand etter mange år utenfor bygrensen og i høst ruster vi opp avisen med flere faste journalister.

Det er en dyktig gjeng som står på for å gi deg som leser oss gode lokale nyheter hver eneste dag. De første sakene publiserer vi når du er i ferd med å stå opp, deretter følger vi nyhetsbildet helt frem til kvelden.

I tillegg har vi en stor digital pakke med direktesport på noblad.no.

Tidligere var Nordstrands Blad både en gratisavis- og en abonnementsavis. Mange fikk papiravisen gratis i postkassa én av to dager i uken, selv om man ikke var abonnent. I dag er vi en abonnementsavis. Papiravisen kommer hver torsdag og den må du betale for. Kun seks ganger i året har vi såkalt fulldistribusjon – hvor vi byr på avisen til ikke-abonnenter.

Journalistikk er ikke gratis. Det koster å lage avis, enten den gis ut i papir eller på nett. Det er en fristende tanke at alt som er på nett er gratis og at alle saker skal være åpne. Men på samme måte som en snekker, frisør eller lærer trenger lønn, må man også betale for at journalister graver frem saker i postjournaler, følger byutviklingen og lokalt næringsliv, eller fanger opp konsekvensene av politiske vedtak.

Plussmodellen på nett, eller digital brukerbetaling, er vår modell – slik den er det i alle de 73 lokalavisene i Amedia, som Nordstrands Blad er en del av. Det er en modell som fungerer, og vi er takknemlige for alle dere lesere som aksepterer at journalistikk koster og som vil holde dere orientert om alt som skjer i nærmiljøet gjennom det digitale abonnementet.

Nå håper vi at flere vil lese oss digitalt. Vi tar selvsagt godt vare på papiravisen de neste årene, men den kommer kun én dag i uken, så det daglige nyhetsbildet følger du best på noblad.no.

Nordstrands Blad har hatt en spennende reise frem til der vi er i dag, både gjennom opp- og nedturer i snart 95 år. Vi er takknemlige for alle dere som leser oss, og vi skal gjøre vårt for å gi deg som bor her en god lokalavis. Det fortjener lokalmiljøet vårt. Vi håper du vil følge oss på reisen videre, og har du tips til gode saker og innspill til avisen, vil vi gjerne høre fra deg.

Fakta: Lesertallene

* Mediebedriftenes Landsforening (MBL) presenterer to ganger årlig de offisielle lesertallene for alle norske aviser.

* Kantar Media måler papirutgavene som fortsatt er koblet til målgruppedataene i Forbruker & Media (F&M). Lesertallene oppgis som gjennomsnitt per dag den dagen avisen kommer ut.

* Comscore måler mediehusenes digitale utgaver og som gir månedlig rapportering av gjennomsnittlige dagstall.