OSLO: 17. mai-komiteen i Oslo, som ledes av Pia Farstad von Hall fra Nordstrand, har nå lagt frem rammene for årets feiring. Det blir forskjellige arrangementer rundt omkring i byen, men innbyggerne må markere nasjonaldagen hjemmefra.

– Vi har beholdt flere av hovedelementene i 17. mai-feiringen, i tillegg til noen overraskelser som dukker opp i byen. For at Oslos innbyggere skal ta del i feiringen bruker vi kommunens digitale kanaler for å bringe det dit folk er. Smittevernreglene er viktige også denne dagen. Årets feiring blir derfor i de tusen hjem. Vi skal feire dagen sammen, men på avstand, sier Pia Farstad von Hall i en pressemelding.

Flaggheising og pop-up-korps

I tillegg til ulike bekransninger, flaggheisinger og taler, samt korsang og pop-up-korps, vil det være både båttog på fjorden og veteranbiler rundt omkring i bydelene.

– Gardemusikken, ulike skolekorps og ungdomskorps vil skape lokal 17. mai-stemning for unge og gamle rundt omkring i byen. De vil dukke opp uten forhåndsannonsering, så lytt og følg med. Kanskje et korps passerer utenfor der du bor? Syng gjerne med når de går forbi, men husk avstandsregelen på to meter, står det blant annet i programmet.

Kulturminister Abid Raja fra Ekeberg la nylig frem foreløpige retningslinjer for korpsene, som gir dem mulighet til å øve i grupper på fem musikanter i tiden fremover og også spille på 17. mai. De må holde to meters avstand og det må være maks 30 deltagere. Endelige retningslinjer for 17. mai kommer 4. mai.

Salutt og allsang i de tusen hjem

Når det gjelder skolene åpnes det opp for at de arrangerer lokale markeringer med flaggheising og taler fra elever i tråd med retningslinjene.

Kirken og andre trossamfunn lager digitale innslag i egen regi, mens årets festkonsert vil presentere elevtalenter fra Osloskolen, med gjesteartist Hkeem, og kan følges på nett.

Klokken 13 skal det salutteres fra Akershus festning, og etterpå inviteres hele Norge til å synge «Ja, vi elsker» sammen.

– Bli med og syng der du er, oppfordrer 17. mai-komiteen.

De har lagt ut informasjon om programmet på Oslo kommunes nettsider, som vil bli oppdatert med nye arrangementer og hvilke kanaler man kan følge dem på frem mot 17. mai.