17- og 18-åring fra vårt distrikt skal ha gått løs på person med «særlig farlig redskap»