Kokk eller professor? Dyrlege eller tømrer?

Mulighetene er mange, og 9.-klassingene på Kastellet skole fikk et godt grunnlag for å velge da Nordstrand Rotaryklubb i samarbeid med skolen nylig holdt yrkesdag. Representanter for 20 forskjellige yrker var hyret inn.

- Har dere alltid skuddsikre vester? - Må alle svømme- og dykkekravene være bestått for å komme inn på Politihøyskolen?

Slike spørsmål, samt noen åpenbart inspirert av amerikanske TV-serier, florerte da Silje og Janne fra Manglerud politistasjon fortalte om opptakskrav og arbeidsoppgaver i etaten.

- Men vet dere hva som er mest effektivt for å få store folkemengder til å flytte seg?

- Tåregass, lød et forslag.

- Nei, politihester!

Og et råd med på veien; de fleste ryker ut under opptaket fordi de har for dårlige karakterer…

Yrkesorienteringene var basert på elevenes egne ønsker, og noen yrkesretninger plusset vi på fordi det er viktig med kunnskap om dem.

Det forteller Ragnhild Fredheim, leder for yrkesdagen fra skolens side, og tilføyer at noen ønsker kom spontant: flykaptein! psykolog!

Fra henholdsvis en gutt og en jente, da kanskje?

Vi hadde nok gjerne sett en ønskeliste som brøt enda litt mer med tradisjonell kjønnsdeling i arbeidslivet. Men det er nyanser i bildet, for eksempel meldte flere gutter seg på til orienteringen om psykologi.

I baguettelunsjen var det lovord å høre fra såvel elever (mye nyttig, bra opplegg!), som yrkesrepresentanter (stor interesse, mange gode spørsmål!)

Noe også lærerne og rotarianerne hadde inntrykk av.