Det er i år 25 år siden Holmliaparken (tidligere Bydelsparken) ble innviet. Konferansier på åpningsdagen på sommeren 1996 var en av Norges mest populære idrettsutøvere gjennom tidene "Hjallis", skøytestjernen Hjalmar Andersen.

Ved paviljongen var det underholdning med mange tilhørere. Den fine paviljongen ble også åpnet og tatt i bruk offisielt for første gang. Det var arkitekt Odd Østbye som hadde tegnet den. Paviljong-ideen var et samlingspunkt for befolkningen på Holmlia med tanke på konserter med mer. Siden grunnen er dårlig ligger paviljongen på en betongflåte som sikrer mot setninger. Lusetjernbekken som passerer her, er grunnlaget for oppdemming av en kulp som gir paviljongen et orientalsk preg i et japansk park konsept.

Gartner Husby

Området var opprinnelig et av de gamle jordene til Holm gård og på 50-tallet holdt handelsgartner Olaf Husby til her. Han dyrket blant annet honningmelon her og en av kundene var Jacobs på Holtet. Husby bodde i Steinspranget på Lambertseter men hadde gartneri på Holmlia. Han hadde også fast plass på Stortorvet. Det var fristende for mange barn å gå på melonslang. Det var ikke mange som dyrket meloner i Norge på den tiden slik at Husby passet svært godt på dem. Noen ganger kan han ha kjeppjaget barna et langt stykke.

Parsellhagene

Det hele begynte med at Karsten Strand og Nils Petter Johnsen anla parseller på jordet mellom Holmveien og det gamle stoppestedet for toget. Men etter noen få års virksomhet der måtte de gi seg i forbindelse med anleggingen av Fjeldlundveien/Holmliaveien som i dag går rett over området. Dette var på slutten av 1970-tallet, samtidig som virksomheten til gartner Husby tok slutt.

Einar Hauger med flere anla derfor noen parseller der parsellhagen ligger i dag, på jordet som gartner Husby tidligere hadde benyttet.

En dag i 1984 oppdaget tyrkiske Zeliha Taner at det var god jord her og begynte å dyrke grønnsaker. Foreningen Holmlia parsellhager ble stiftet i 1985 og i dag er det over 90 parseller her representert med folk fra cirka 30 nasjoner.

Holmliaparken oppgraderes

I parken har det vært ulike arrangementer. Vintermarked, juletretenning, fotoutstilling, musikk- og lysshow med mer. I 2020 ble området oppgradert med ny sandvolleyballbane, sittegrupper, ny beplantning og det er flere planer for området.

Holmliaparken er et av mange grøntdrag i området. Størrelsen av grøntareal pr. beboer på Holmlia er det største i Oslo. Det er høyere enn for eksempel villaområdene i Holmenkollåsen.

Mer lokalhistorie om Holmliaparken kan leses på http://parken.holmliahistorie.no