253 personer er smittet av korona i bydelene – færre er i karantene

Nye tall fra bydelene Nordstrand, Østensjø og Søndre Nordstrand viser at antall smittede personer øker.