NTB:  I siste periode gjaldt økningen særlig for trusler og tvang, samt de minst alvorlige formene for fysisk vold og de mest alvorlige tilfellene av familievold, heter det i rapporten.

Politiet mener økningen kan ha flere forklaringer, men at det kan indikere et mer aggressivt kommunikasjonsklima hvor trusler er mer vanlig. En annen årsak kan være at folk bruker rettssystemet mer aktivt for å løse konflikter.

Barn behandles oftere som ofre

Totalt ble 7.310 voldshendelser anmeldt i 2018, mens 5.730 hendelser ble anmeldt i 2009.

Politiet har gått i dybden på halvparten av anmeldelsene første halvår 2018. De har funnet at nær halvparten handler om fysisk vold utenfor nær familie, mens de resterende anmeldelsene er delt mellom 27 prosent trusler og tvang utenfor, og 24 prosent innenfor nær familie.

– Økningen som gjelder mishandling i nære relasjoner kan være forbundet med at barn i familiene oftere behandles som ofre for volden, heter det i rapporten.

Færre hendelser om nettene

90 prosent av gjerningspersonene og fornærmede første halvår 2018 var europeiske statsborgere, og to tredjedeler av voldsepisodene skjedde i områder som tilhører Grønland og Sentrum politistasjon.

Ifølge politiet har den tradisjonelle konsentrasjonen av gjerningstidspunkt på nattetid i helgene, avtatt noe.

– Dette kan tyde på forandret bruk av bysentrum og atferd knyttet til fest og underholdning, heter det i rapporten.

(©NTB)