624 ansatte ved sykehjem i Oslo i karantene – fire sykehjem i bydelene våre er berørt: – Det er klart vi er bekymret

Sykehjemmene i Oslo opplever stadig større smittetall. Fire sykehjem i Bydel Nordstrand og Bydel Østensjø har smittetilfeller.