688 eiendommer på Nedre Bekkelaget og øyene får ny plan: – Målet er å bedre folks muligheter til å bruke strandsonen og få kontakt med sjøen

Nå starter arbeidet med en ny plan for 688 eiendommer på Nedre Bekkelaget og øyene tilhørende Bydel Nordstrand. Planen skal blant annet legge føringer for mulig varsom fortetting av eiendommene.