Bane Nor har fortalt samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) at de satser på å åpne Follobanen 20. januar, ifølge Aftenposten.

Opplysningene kommer fram i et dokument avisen har fått innsyn i.

Tirsdag var Bane Nors konsernsjef Gorm Frimannslund i møte med Nygård i forbindelse med problemene på Follobanen.

På pressemøtet i etterkant opplyste han at de satser på å åpne banen i løpet av januar, men ga ikke noen spesiell dato.

Follobanen har vært stengt helt siden den 19. desember på grunn av varmgang i et elektrisk anlegg.

Fakta om Follobanen

 • 22 km nytt dobbeltspor for høyhastighetstog mellom Oslo og Ski
 • Direktetog – tilrettelagt for ned til halvert reisetid
 • Samspill med Østfoldbanen
 • Gir dobbelt så stor tog-kapasitet Oslo-Ski
 • Trafikk fra nye Ski stasjon gjennom Blixtunnelen etter planen fra desember 2022. (Noe sluttarbeid med ombygging av gammel tunnel inne på Oslo S avsluttes i 2023.)
 • Blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøstover fra Oslo
 • Bygges for hastighet opptil 250 km i timen
 • Omfatter totalt 64 km nye jernbanespor
 • Prosjektet omfatter nytt moderne kollektivknutepunkt i Ski, viktige forbedringer på Oslo S, nytt spor til Østfoldbanen inn mot Oslo S og mellom tunnelen og nye Ski stasjon
 • Nordens hittil lengste jernbanetunnel (20 km) i to tunnelløp (totalt 40 km)
 • Første norske, lange jernbanetunnel med to atskilte tunnelløp
 • Boret med fire tunnelboremaskiner (18,5 km) – og ved sprengning drill & blast og drill & split (uten sprengning)
 • Bygges ut samtidig fra fire (opprinnelig fem) anleggsområder
 • Forberedende arbeid fra 2014/2015
 • Prekvalifisering for prosjektets totalentrepriser (EPC) startet i 2013
 • Kontraktstildeling fra februar 2015 til andre halvår 2016
 • Hovedarbeid fra 2015
 • Norges hittil største samferdselsprosjekt

KILDE: Bane Nor