Gå til sidens hovedinnhold

Alle førsteklassinger får gratis Aktivitetsskole

Artikkelen er over 1 år gammel

Barn som skal begynne på skolen til høsten vet nå hvilken skole de skal gå på. Da er det også tid for å søke på Aktivitetsskolen (AKS). Fra høsten 2019 vil ca. 16 000 elever i Oslo få tilbud om tolv timer gratis oppholdstid i AKS. Det gjelder også alle 1.klassinger i bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

OSLO: De fleste barn deltar i AKS, både fordi foresatte er på jobb eller skole og fordi de voksne ser det som en del av skolehverdagen. Det er ingen grunn for at undervisning gitt i ett klasserom skal være gratis for alle, mens leksehjelp i naborommet en time senere skal koste dyrt.

I Oslo har vi for lengst tatt et endelig oppgjør med den tradisjonelle skolefritidsordningen som en «oppbevaringsplass». Med økt deltagelse, styrking av kvaliteten og et tettere samarbeid med idretten og frivillige aktører, blir AKS en stadig viktigere del av skolehverdagen. Når vi nå vet hvor viktig AKS er for barns læring og utvikling, blir det viktigere at vi satser på universelle ordninger som treffer alle.

Før SV kom i byråd, fantes det ikke noe gratis AKS. Det var et enormt klasseskille mellom skolene og bydelene våre, med veldig lav deltakelse der det var mest barnefattigdom. Etter innføring av gratis AKS, har deltagelsen skutt i været og er mange steder oppunder hundre prosent. Med gratis AKS har mange tusen oslobarn fått 50 timer mer i måneden til lek, læring, språktrening og sosial utvikling. En rektor og sosiallærer har sagt det samme: «Dette betyr alt!».

Høstens valgkamp vil både handle om å beholde det vi allerede har oppnådd, og om å utvide ordningen til flere trinn i resten av byen. Dersom Høyre vinner valget, har de i sitt budsjettforslag for 2019 lovet å fjerne gratis AKS til alle barn og erstatte det med en inntektsbasert ordning. Det betyr at 12.000 barn over hele byen i så fall mister tilbudet sitt om gratis AKS. Disse barnefamiliene vil med Høyres politikk få en ekstraregning på 22.000 kroner i året, for hvert barn. Pengene Høyre sparer skal de i stedet bruke på å la noen av Oslos rikeste mennesker få slippe eiendomsskatt. Men Oslo trenger ikke økte forskjeller. Vi trenger et sterkere fellesskap og en trygg oppvekst med like muligheter foralle barn i byen vår. Et fellesskap der vi bidrar etter evne, og der alle får noe igjen.

For å få plass på Aktivitetsskolen i Oslo må du søke om plass. Se mer informasjon på kommunens nettsider.

Oversikt over deltakelse i Aktivitetsskolen Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand:

Dekningsrad 1.-4. trinn 2018  -totaltDekningsrad 1.-4. trinn 2015 - totalt
Østensjø

80,4 %

79,5 %

Nordstrand

82,0 %

83,9 %

Søndre Nordstrand

81,1 %

60,1 %