Jeg viser til artikkelen i Nordstrands Blad 31. mars i år om moren som ble tilsnakket fordi hun ammet sitt barn så andre gjester så det. Det synes jeg var en feil fra restaurantens side. De burde heller fortalt de som klaget at hvis de ikke tålte å se en så naturlig ting burde de forlate restauranten.