Torsdag 21. september ble det klart at Høyesterett avviser anken i Prinsdal-drapet. Det skriver Aftenposten onsdag formiddag.

Halil Kara (21) ble skutt i hodet utenfor Prinsdal Grill sør i Oslo 10. januar i 2020. De tiltale ble dømt for forsettlig drap i Oslo tingrett. Tingretten betegnet drapet som en henrettelse, og til sammen fire personer ble dømt. To menn fikk de strengeste straffene av de fire.

Borgarting lagmannsrett reduserte deretter straffen betydelig for de to domfelte – skytteren og mannen som leverte våpenet – til fem og et halvt år. Denne dommen ble så anket til Høyesterett av påtalemyndigheten.

Ifølge Aftenposten mente ankeutvalget i Høyesterett at «det ikke er tilstrekkelig grunn til at anken blir fremmet for Høyesterett.»

Dermed er dommen på fem år og seks måneder fra Borgarting lagmannsrett rettskraftig.