Østensjø og Alna SV inviterer til åpent møte om Manglerudtunnelen tirsdag 29. januar klokken 19.00 i Manglerud Ungdomshus, som ligger rett ved ishallen på Manglerud. 

Steinar Fuglevaag, som er SVs representant i bydelsutviklingskomiteen i Østensjø, tror at mange nok er usikre på om det blir noen løsning på støy og forurensningsproblemene rundt E6'en, nå som Statens vegvesens planer har blitt så omfattende.

Saken fortsetter under bildet

 

Samtidig tror vi at det er viktig at nabobydelene står sammen og diskuterer alternative løsninger, sånn at vi finner gode løsninger for prosjektet, hvor man ikke bare skyver problemene over på andre. 

- Det er jo stor usikkerhet om hvordan de ulike partienes bystyrerepresentantene vil forholde seg når man skal gå inn i nye forhandlinger om Oslopakken etter kommunevalget, og vi tror kanskje at ikke alle som bor andre steder i Oslo forstår hvor viktig det er å finne løsninger på miljøproblemene som folk som bor langs E6'en sliter med.

- Men vi tror at gode diskusjoner og kunnskap kan bidra til at man finner gode løsninger. Derfor vil vi gjerne at flest mulig, både vanlige folk og politikere fra ulike partier tar veien innom Manglerud Ungdomshus tirsdag 29. januar.

 

Innlederne på møtet er Hilde Ulvik, som er prosjektleder i Statens vegvesen. Hun vil legge fram planene slik de ser ut i dag. Dag Bjerke og Roger Pihl fra Bryn miljøforum vil også legge fram sitt syn.

Byrådsavdelingen for samferdsel og miljø er også invitert, men har ikke anledning til å komme på møtet. 

Vil du holde deg orientert om arrangementet og melde fra om at du kommer, kan du bruke lenken til Facebook-arrangementet: 

https://www.facebook.com/events/1683341031765603/?active_tab=about