Mellom Vårveien og Oluf Onsums vei på Ryen ligger det en kommunal tomt, som i dag består av et skogholt og parkeringsplasser. Her er det nå gitt tillatelse til å etablere en ladestasjon for elbiler og er forsyningsanlegg for komprimert biogass (CBG). Gasum fikk rammetillatelse til prosjektet i mars og fikk igangsettingstillatelse 8. september.

– Vi starter grunnarbeidene trolig i løpet av neste uke, eller uken etter. Dette blir en fossilfri anleggsplass der bortkjøring av masser skal gjøres med lastebiler som går på biogass, forteller Jogeir Munkeby, forretningsutvikler i Gasum, til Nordstrands Blad.

Han forteller at fyllstasjonen for biogass er planlagt for åpning i løpet av desember i år.

Fra 1. september ble det fritak i bomringen for tyngre kjøretøy som kjører på biogass. Det mener Munkeby er et viktig steg.

– Det er et viktig steg for å få overgang til grønn transport til å skje raskere i Oslo. Dette blir den første fyllestasjonen for biogass på denne siden av Oslo, og et viktig bidrag til å gjøre biogass lett tilgjengelig, forteller han.

Hurtigladere til åtte biler

Planene deres er å etablere en hurtigladestasjon for åtte elektriske kjøretøy, som skal få strøm fra en ny nettstasjon på hjørnet mot Vårveien. Fyllestasjonen for biogass skal ligge vest for ladestasjonen.

Energistasjonen blir ubetjent, med unntak av personell som trengs for omkobling av containere når det er nødvendig, men serviceteknikere vil gå døgnvakt i tilfelle feil og alarmer.

Det anslås at biogassanlegget på sikt (2024) vil få cirka 40 besøkende per dag, mens hurtigladestasjonen kan få rundt 70 besøkende per dag.

Vant konkurranse

Anlegget på Ryen er et resultat av at Oslo kommune i 2018 utlyste en anbudskonkurranse for å få etablert energistasjoner. Formålet var å styrke tilbudet av fornybar energi til transport, for å bidra til reduksjon av klimagassutslipp.

Gasum Clean Gas Solutions AS fikk tildelt kontrakt om å etablere energistasjonen på parkeringsarealet på Ryen, i samarbeid med Mer AS.

Ifølge prosjektbeskrivelsen er cirka 23 store trær vurdert fjernet i forbindelse med etableringen av den nye energistasjonen, men det skal plantes nye trær og busker rundt anlegget mot Vårveien.