Gå til sidens hovedinnhold

Arbeider på Ekebergbanen fører til buss for trikk

Artikkelen er over 1 år gammel

Sporveien skal utføre arbeider på Ekebergbanen de neste to ukene. Det fører til to perioder med buss for trikk.

EKEBERGBANEN: Fra og med mandag 2. september til og med onsdag 4. september, samt fra og med mandag 9. september til og med fredag 13. september skal Sporveien utføre arbeid på Ekebergbanen.

Dette vil medføre buss for trikk mellom klokken 09.00–14.00 disse åtte dagene i dette tidsrommet.

– Det gjenstår restarbeider på Ekebergbanen. En del av disse er tidkrevende og kan både av praktiske og sikkerhetsmessige årsaker ikke utføres mens trikken går. Derfor setter vi inn buss for bane utenom rushtid disse dagene, opplyser Ida Ødegaard i Sporveien.

Sporveien oppfordrer til å benytte Ruters reiseplanlegger eller ruter.no for å se hvordan din reise blir i denne perioden.

Les også

Nå kan du se den nye Oslo-trikken: – Et trikkesystem for fremtiden

 

Dette står på planen

Det skal pakkes pukk på strekningen mellom Holtet holdeplass og til sørsiden av Holtet base. For dette benyttes en pakkemaskin for å gjøre sporet mer stabilt og det blir supplert med pukk der det trengs for å rette ut ujevnheter. 

– Det må påregnes støy i forbindelse med arbeidet, men dette er på dagtid. Vi i Sporveien er svært takknemlige for den utviste tålmodigheten både hos naboene på Holtet og de reisende i forbindelse med pågående anleggsarbeider, og beklager ulempene arbeidet medfører, sier Ødegaard.

Les også

Slik ser den nye Oslotrikken ut - kommer til Oslo om et år

 

Kan bli manuell dirigering

Det er også planlagt arbeid på kontaktledningen, nøytralisering og sveising av skinner og rydding av området ved den midlertidige holdeplassen på Holtet.

Det kan bli behov for noe manuell dirigering av biltrafikken over Holtetkrysset i forbindelse med at maskiner skal inn på trikkesporet. Det vi i så fall settes inn trafikkvakter som dirigerer og sørger for flyt i trafikken.

Holtet base

Sporveien oppgraderer Holtet trikkebase, så basen blir klar til å ta imot Oslos nye trikker som skal fases inn fra neste år.

Etter ombygging blir Holtet dimensjonert for å gi plass til 43 av de 87 nye trikkene som blir levert. Dette krever blant annet nye og flere spor på baseområdet og opprustning av byggene på basen.

Arbeidene på Holtet base er planlagt ferdigstilt våren 2020.

Oppgraderingen av Ekebergbanen

Arbeidene med å fornye Ekebergbanen har pågått i åtte år. Dette har blitt gjort frem til nå:

2010: Fornyelsesplan for en rask og moderne bybane ble utarbeidet.

2011: Nytt 760 meter dobbeltspor på strekningen Holtet – Sørli. Sørli holdeplass oppgradert. Ny planovergang.

2012: Nytt 850 meter dobbeltspor fra Sørli til Bråten. Kastellet holdeplass oppgradert. Ny planovergang i Kastellveien og Kastellbakken.

2013: Bråten holdeplass oppgradert. Ny planovergang.

2014: Oppgradering av strekningen Bråten - Ljabru. Sæter holdeplass flyttet og fornyet med universell utforming og forbedret tilgjengelighet. Gamle Sæter bro utvidet med to meter på hver side til dobbeltspor. Fornyet fundamentering og utretting av kurver på strekningen.

2015: Bygget 1200 meter dobbeltspor mellom Ekebergparken og Jomfrubråten.

2016: Oppgradering av strekningen Jomfrubråten – Holtet. Utretting av kurver. Gangsti mellom Jomfrubråten og Sportsplassen.

2017: Signalanlegget på strekningen fornyes. Drenering- og overvannshåndtering fornyes med lukkede fordrøyningsmagasiner under banetraseen, og nye vann- og avløpsledninger skal legges for Vann- og avløpsetaten. Sportsplassen holdeplass gjenåpnes. Ny planovergang.

2018: Arbeidene med Holtet trikkebase starter. Arbeidet omfatter blant annet nye og flere spor på baseområdet. Oppgradering av Ekebergbanen. Oppgradering av Holtet holdeplass. Etablering av støyskjerm mot naboer. Fornyelse av eksisterende bygg på basen. Flytting av skinnelager og slambehandling fra Holtet til Skullerud. Prosjektet skal ferdigstilles våren 2020.

(Kilde: sporveien.com)