Torsdag 24. mars ble årsmøtet i Østensjø Arbeiderparti avholdt på Manglerud gård. Møtet startet med hilsen fra nyvalgt leder av AUF i Oslo, Gjertrud Eide Sæther.

Av lokalpolitisk sak vedtok man enstemmig å si ja til ekspressbuss på linje 70. Vedtaket lyder som følger:

«JA TIL EKSPRESSBUSS PÅ LINJE 70. Østensjø Arbeiderparti mener, i likhet med Bydelsutvalget i Østensjø, at det er tilstrekkelig trafikkgrunnlag til å etablere en ekspressrute på linje 70, som i dag går mellom Skullerud og Nationaltheatret. Det er viktig å legge til rette for økt bruk av kollektivtransport for Bydel Østensjø sine innbyggere og økt bruk av linje 70 er et godt tiltak i den forbindelse. For å sikre økt bruk og gi et bedre kollektivtilbud, må både hastigheten og påliteligheten til busslinjen forbedres. Østensjø Arbeiderparti ber derfor om ekspressavganger på linje 70.»

Årsmøtet valgte følgende styre 2022/2023:

 • Leder: Erling O. Turtum, Høyenhall/Manglerud arbeiderpartilag, gjenvalgt
 • Sekretær: Liv Thorstensen, Høyenhall/Manglerud arbeiderpartilag, ny
 • Kasserer: Bjørn Strøm, Bøler arbeiderpartilag, gjenvalgt
 • Kvinnepolitisk kontakt: Nina Hovda Johannessen, Oppsal arbeiderpartilag, gjenvalgt
 • Styremedlem: Sanjin Kazagic, Abildsø arbeiderpartilag, gjenvalgt

Østensjø Arbeiderparti består videre av følgende styremedlemmer:

 • Randi Vollmerhaus, Oppsal arbeiderpartilag
 • Roger Storslett, Østensjø arbeiderlag
 • Astrid Borgen, Bøler arbeiderpartilag
 • Håkon Skau, Abildsø arbeiderpartilag
 • Janne Magnussen, Høyenhall/Manglerud arbeiderpartilag
 • Sania Aliza Shabir, Østensjø AUF

Bjørn Strøm er leder av bydelsutvalget/Gruppeleder i BU-gruppa.

Et vel gjennomført årsmøte ble så etterfulgt av et medlemsmøte med tema «Krigen i Ukraina». Innleder på møtet var tidligere stortingsrepresentant og partistyremedlem i Oslo Arbeiderparti, Marit Nybakk.