Gå til sidens hovedinnhold

Årsmøte i Rødt: Aurora Hagen overtar ledervervet

Innsendt

Årsmøtet i Rødt Nordstrand ble avholdt onsdag 21. januar og 16 aktive medlemmer deltok på det digitale årsmøtet. Partilaget snekret sammen en innholdsrik handlingsplan for 2021, og naturlig nok blir det valgkampen som blir det viktigste, ved siden av arbeidet i bydelsutvalget der Rødt Nordstrand har 1 representant.

Til tross for at 2020 var et spesielt år, har Rødt Nordstrand gjennom hele året hatt jevnlige lagsmøter med godt oppmøte og livlige diskusjoner. Selvfølgelig digitalt, da dette ble nødvendig. Vi har blant annet diskutert Rødts arbeidsprogram, Rødts koronaprogram, lokale bydelssaker og startet med forberedelser til valgkampen i 2021.

Årsmøtet oppsummerte at laget har gjort en strålende innsats i lokalpolitikken gjennom arbeidet i bydelsutvalget. Selv om Rødt Nordstrand bare har denne ene representanten har partiet fått flertallet med seg i noen enkeltsaker. Rødt har også medlemmer i Barne, ungdom- og kulturkomiteen, Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen og Helse- og sosialkomiteen og har gjort seg bemerket i alle komiteene. Partilaget er også representert i noen driftsstyrer ved skolene i bydelen, og i tilsynsutvalget for to av sykehjemmene i bydelen.

I året som har vært, har Rødt Nordstrands medlemmer vært aktive bidragsytere til flere mediesaker, noe man ser på Nordstrands Blads nettsider: noblad.no/rødt

Elin Johannessen har vært leder av Rødt Nordstrand de siste tre årene. Hun fortsetter som styremedlem, mens Aurora Hagen overtar ledervervet. Abdelhak Abdellaoui takkes for innsatsen i året som har gått. Une Hansen og Svein Erik Duus fortsetter i styret, og Martin Burheim Tingstad ønskes velkommen som nytt styremedlem.

Rødt Nordstrand ser fram til et nytt år der vi kan bidra positivt i bydelen vår. Vi skal fortsette med å ha kontakt med lokale aktivistgrupper og beboeraksjoner. Det nye styret oppfordrer folk i bydelen om å ta kontakt dersom det er saker de ønsker at Rødt Nordstrand skal engasjere seg i og ta opp i bydelsutvalget eller i andre fora.

Vår representant i bydelsutvalget, Erik Hollie, tar gjerne imot tips og innspill til aktuelle saker.