På årsmøtet i Nordstrand Arbeiderparti 28. februar 2022 ble nytt styre valgt. Asbjørg Javnes Lyngtveit ble gjenvalgt som leder. Nytt styremedlem er Synne Nordby Hvenekilde, som også er nyvalgt leder av Nordstrand AUF. De øvrige styremedlemmene ble gjenvalgt.

Enstemmig vedtatt forslag om fortauskrav – endring av praksis og regelverk!

Årsmøtet hadde en viktig sak på dagsorden, et forslag om endring av praksis og regelverk i sakene om urimelige refusjonskrav (opp mot 2 mill.!) som naboer mottar for opparbeidelse av fortau i småhusområder med fortettingsprosjekt på Nordstrand. Etter en lang og god diskusjon ble forslaget fra bostedslaget Nordstrand Arbeiderpartilag enstemmig vedtatt. Forslaget er sendt til arbeiderpartipolitikere som Nordstrand Ap har hatt og har dialog med om saken i rådhuset og på Stortinget, der man møter stor forståelse.

Basert på årsmøteforslaget ble et nytt forslag fremmet i siste møterunde i Bydelsutvalget (BU), og enstemmig vedtatt som et fellesforslag fra Arbeiderpartiet og Høyre. Nordstrands Blad intervjuet gjenvalgt leder av Nordstrand Arbeiderparti Asbjørg Javnes Lyngtveit og stortingspolitiker fra Nordstrand AP Siri Gåsemyr Staalesen ved årsmøtets slutt.

Debatt v/adm. dir. i TØI: «Blir kollektivtransporten taperen etter pandemien?»

Adm. dir. i Transportøkonomisk Institutt (TØI) Bjørne Grimsrud innledet til debatt om nye transportmønstre etter pandemien, med et spesielt søkelys på framtidige løsninger for kollektivtrafikken. Dette utløste mange engasjerte innlegg fra årsmøtedeltakerne, i den grad at et åpent møte om temaet med invitasjon til bydelens befolkning vurderes i løpet av våren.