Tirsdag 8. januar avholdt Nordstrand Venstre sitt årsmøte i bydelslagshuset ved Sæter.

På agendaen stod blant diskusjon om programarbeid, valg av nytt styre og ikke minst, valg av liste for året bydelslagsvalget.

- Vi hadde mange gode diskusjoner rundt programmet vi skal gå til valg på, men vi oppfordrer fortsatt folk til å komme med innspill til oss, for eksempel via vår Facebook-side, Nordstrand Venstre, sier gjenvalgt nestleder Olav Persson Ranes.

- Det er veldig gøy at vi har fått en såpass mangfoldig liste, både nye og gamle medlemmer har stilt opp for at vi skal ha et best mulig lag til valget, sier Catrine Fladsrud Vold, som ble gjenvalgt som leder av laget.

I tillegg til Vold og Ranes, ble også følgende valgt til styret: Styremedlemmer: Anne Marit Kielland Juel, Torhild Skogsholm, Jøran Aulin-Jansson og Audun Gotaas Bonde.

Som varaer ble Jon Nordberg, Lasse Skjælaaen Heidem, Eystein Ebeltoft, Johanne Waaler, Jørgen Veum-Wahlberg, Dag-Kristoffer Forberg og Emma Romskaug Teigland valgt.

Listen til høstens lokalvalg toppes av Catrine Fladsrud Vold og Olav Persson Ranes.