Sunn og bærekraftig mat til alle barnehagebarn i Bydel Nordstrand. Det var hovedbudskapet i forslaget som ble vedtatt under møtet i bydelsutvalget nylig.

Det var Asbjørg Lyngtveit (Ap) som la frem forslaget. Hun foreslo å be bydelen se på muligheten for et prosjekt for kommunale barnehager i Bydel Nordstrand, basert på erfaringene fra andre bydeler som St. Hanshaugen, Østensjø og Søndre Nordstrand. Her har det vært gjennomført vellykkede prosjekt for organisering av felles innkjøp om månedlige menyplaner.

Lyngtveit viser til at barn inntar i gjennomsnitt 3.000 måltider i barnehageårene, og at gode matvaner og sunn, næringsrik mat derfor er svært viktig for barnas helse og trivsel.

– I Bydel St. Hanshaugen har en kokk/ernæringsrådgiver jobbet med maten som serveres i de 12 kommunale barnehagene etter at prosjektet «Friske og raske barnehager» viste seg svært vellykket. Dette prosjektet var også grunnlaget for at kostøret ble økt.

Forslaget ble enstemmig vedtatt og bydelsdirektøren skal legge frem en sak over sommeren.

Vant ikke frem i bystyret

Temaet har vært belyst i flere artikler i Nordstrands Blad, frontet av småbarnsmor Madeleine Bergan. Hun mener 185 kroner i måneden ikke er nok for å gi barna sunne og fullverdige måltider i barnehagen.

Artikkelen som ble publisert i november 2021 satt i gang en debatt om mattilbudet i de kommunale barnehagene.

Saken ble debattert og belyst, både i kommentarfeltet og gjennom flere artikler. I etterkant samlet Bergan inn over 300 underskrifter på oppropet «Øk maksprisen på kostøret i Oslos barnehager» og fikk saken behandlet i bystyret. Forslaget fikk ikke flertall.

Heller ikke det private forslaget fra Høyres Mehmet Kaan Inan og Elisabeth Rye-Florentz fikk oppslutning. Forslaget gikk på å oppheve makstaket på mat. I tillegg ønsket de at lavinntektsfamilier skulle få dekket hele eller deler av kostprisen.