Asbjørg Lyngtveit i Nordstrand Arbeiderparti: – Denne dagen har kanskje aldri vært viktigere enn i år

Årets 1. mai blir ikke som den har vært i 130 år. Ingen appeller fra Youngstorget, ingen tog og ingen lokal markering på Nordstrand, nå skjer alt på nett. Og det når dagen kanskje er viktigere enn noen gang.