Gå til sidens hovedinnhold

Avlys muntlig eksamen nå!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Et helt skolenorge ber nå kunnskapsminister Guri Melby om å avlyse vårens muntlige eksamen. Likevel ser ikke Melby ut til å vike fra planen om å trumfe den gjennom. Det er mildt sagt foruroligende at alle faglige råd og anbefalinger, alt fra Utdanningsdirektoratet til elever og lærere, ikke gjør inntrykk på en kunnskapsminister.

I år som i fjor har opplæringa til elevene vært ulik på grunn av pandemien. Dette er grunnen til at Kunnskapsdepartementet har avlyst vårens skriftlige eksamener, noe som var spesielt viktig for Oslo som har hatt et høyt smittetrykk og inngripende tiltak store deler av dette året. Mange elever har vært i karantene – noen gjentatte ganger. Rødt nivå og stengte skoler betyr at mange har mistet mye læring, både faglig og sosialt, og en del av elevene våre har hatt det svært vanskelig. Koronapandemien har rammet spesielt hardt i områder av byen som allerede sliter med de største levekårsproblemene.

Melby fremhever at muntlig eksamen er akseptabelt i år siden prøvene skal være «lokalt tilpasset.» Dette er en mager trøst for elevene når forskjellene i rammebetingelser har vært vel så store innenfor samme klasse som fra skole til skole. Der noen har hatt egne rom å gjøre skolearbeid på, velfungerende internett, god økonomi og en velfungerende familie, har andre måttet jobbe under helt andre forhold. Elever på samme skole og i samme klasse har ikke de samme forutsetningene for å lykkes på en lokalt gitt muntlig eksamen i dette spesielle året.

Utdanningsdirektoratet kom nylig med en rapport om konsekvensene av smitteverntiltak i grunnskolen fra januar og til midten av mars. For Oslo sin del viste den blant annet at 6 av 10 skoler i Oslo måtte holde fysisk stengt i perioden (landsgjennomsnitt 25%). Videre at 1 av 3 skoler i Oslo har hatt problemer med å få tak i elever i denne perioden og i Oslo hadde 18 % av elevene minst en fraværsdag i uke 10 (8-12. mars). Dette viser at mange elever har mistet mye undervisning og sosialt fellesskap.

Standpunktvurderingen er den bærende vurderingen i alle fag. Det er den elever på ungdomstrinnet og i videregående skole har jobbet for de tre siste årene og som viser bredden av deres kompetanse. Elevene skal opp i ett fag til muntlig eksamen. Når kunnskapsministeren presser igjennom muntlig eksamen, ødelegger hun for vurderingsarbeidet til alle fag i tiden frem til skoleslutt. Elever og lærere må nå forberede seg til et muntlig eksamenseksperiment som ingen vet hvordan de skal gjennomføre på en koronavennlig måte. Kanskje skjer det med sensor på Teams, eller kanskje blir eksamen avlyst eksamensdagen på grunn av karantene? Lærere og elever er bekymret for om alle elevene lært det skal kunne i et år med uforutsigbare læringssituasjoner.

Standpunkt viser kompetanse som er bygget over flere år. Skolen skal ikke sjekke elevenes manglende kompetanse, men den kompetansen de faktisk har. Den avdekkes ikke gjennom en muntlig test under varierende og urettferdige forhold. La elevene få fortsette å lære til slutten av skoleåret, og la lærerne få tid til å gi god og riktig standpunktvurdering. Kjære kunnskapsminister – lytt til lærere og skoleledere, lytt til kommuner, fagetater og skolefolk, men viktigst av alt – lytt til elevene og avlys muntlig eksamen nå!