Bækkelagets damer klare for 2. divisjon: - Vi har ikke tapt én kamp, så det er fortjent

Sittende på hjemmekontor fikk trener Kai Frydenlund-Holm beskjed om at damelaget hans i BSK er klare for spill i 2. divisjon fra høsten av.