Follobanen utsettes ett år - Kostnadsrammen økes med 2,2 milliarder

Av , , , og

De to tunnelboremaskinene begynner å nærme seg gjennombrudd ved Åsland. Men Follobaneprosjektet blir allikevel forsinket med et år.