(Østlandets Blad)

SKI: Bane Nor skal spunte i området som en del av arbeidet med nye Ski stasjon.

Dermed stenges Vestveien for alle trafikanter – både bilister, syklister og gående.

Pendlerparkeringen og parkeringen til Ski nye kirke vil være åpen hele tiden, mens veien stenges mens arbeidet gjennomføres, mellom kl. 07.00 og 19.00

Omkjøring blir skiltet, via Søndre Tverrvei og Nordbyveien. Alternativ gangvei  blir gjennom Birkelunden og på gang- og sykkelveien forbi Salmakertunet.

Adkomst til kirken blir via Monsrudveien og Bjerkelundveien. Adkomst til pendlerparkeingen blir i Vestveien, rett ved Follo politistasjon.