Ungdom på Holmlia får «forandringshus» på over 600 kvadratmeter med musikkstudio, kafé og jobb-«hub»

Oslo kommune og ideelle aktører satser 15 millioner kroner på Forandringshuset Holmlia. Det skal sikre unge et aktivitetstilbud i minst tre år fremover.