NRK meldte 2. desember om trusler og utpressing rundt Loftsrud skole. Barn slutter på skolen fordi de og foreldrene er utrygge. Området har hatt utfordringer over lengre tid.

LES OGSÅ:

NRK: Ungdommer på Lofsrud skole på Mortensrud betaler for egen sikkerhet

Gjennom de ti-femten siste åra har kriminell aktivitet vokste fram i skyggen av økonomiske utfordringer. Sosiale forskjeller har forsterket tendensen.

Lokalpolitikere vil ikke klare å løse utfordringene alene. Utfordringsbildet er for komplekst. Lokalt har vi ikke virkemidlene som skal til. Derfor er ikke bydelens utfordringer kun en lokal utfordring, de grenser mot nasjonal utfordringer.

Uten samarbeid vil vi ikke lykkes. For å lykkes, må ulike samfunnsaktører dra i samme retning og samhandle bedre. Samarbeid kreves på tvers av politiske ståsteder og på tvers av forvaltningsnivåer. Nasjonale myndigheter må derfor gå sammen med lokale myndigheter om en bred tiltakspakke til bydelen.

Politiske vedtak har ført oss inn i en uheldig situasjon. Ny politikk kan derfor gi oss tilbake en tryggheten tilbake. Og for barnas skyld må vi handle - før det er for sent.