Barnehageforeldre frykter for foreldredemokratiet

PÅ BARRIKADENE: Marianne Egerdal, Gry Veiby og Desirée Modahl mener foreldrene ikke har blitt hørt i saken. FOTO: UNA O. OLTEDAL

PÅ BARRIKADENE: Marianne Egerdal, Gry Veiby og Desirée Modahl mener foreldrene ikke har blitt hørt i saken. FOTO: UNA O. OLTEDAL

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

I sommer kom beskjeden om at FAU ved samtlige barnehager i Østensjø avvikles. Det får foreldre til å reagere.

DEL

ØSTENSJØ: Da det i sommer ble kjent at Bydel Østensjø avvikler foreldrearbeidsutvalgene (FAU) i barnehagene, var foreldrenes første reaksjon at det ikke kunne stemme.

– Gjennomgangstonen her er at ingen vil tro det. Hva er galt med foreldreengasjement? spør Marianne Egerdal, som sammen med Gry Veiby og Desirée Modahl representerer et nettverk av FAU-medlemmer fra bydelens barnehager som har engasjert seg i saken.

– Hva er hensikten? Det forstår vi ikke. Hvis foreldrene vil ha et FAU, hvorfor ikke bare la foreldrene ha et FAU da? Med kun et samarbeidsutvalg (SU) med både foreldre, barnehagens representanter og folk fra bydelen har du ikke lenger det forumet for kun foreldrene, poengterer Egerdal, som har barn i Lopperud barnehage.

Foreldrene kritiserer måten bydelen har gjort avviklingen kjent. De forteller at flere har fått vite om den muntlig på foreldremøter, uten at de har fått noe informasjon i forkant.

Les også: Vil flytte på førsteklassingene

Avspist med kakebaking

Foreldrene har kontaktet bydelen og stilt spørsmål om hvorfor FAU avvikles, og fått tilbake utdrag fra barnehagelovens paragraf fire, som blant annet sier at kun SU er lovpålagt. De sier de også har fått beskjed om at det er helt greit om foreldrene danner «kakebakelag» eller «dugnads- og festkomiteer».

– Nå vil bydelen at foreldrene skal komme enkeltvis til barnehagestyrer hvis det er noe, eller gå via SU. De oppnår to ting: At foreldreengasjementet svekkes, og de sender et signal om at foreldregruppa ikke kan bry seg om barnehagens drift og politikk. Det er et dårlig signal å sende, mener Egerdal.

–Det er ikke vår hensikt å gi nye signaler, sier Tommy Grotterød, avdelingsdirektør for barn og kultur i Bydel Østensjø.

– Det vi har gjort er å rydde i begrepene slik at de stemmer overens med styringsverket. Det tidligere FAU har ikke lenger noe formelt mandat i loven, det er det nå SU og SU-representantene som har, etter at FAU ble fjernet fra styringsverket av lovgiver for flere år siden, da SU ble etablert, forklarer Grotterød.

Han viser til at foreldre skal være representert i barnehagenes samarbeidsutvalg.

– Foreldrene i barnehagen kan fortsatt organisere seg slik de ønsker, ved for eksempel å ha egne arbeidsgrupper for ulike områder. Det viktige er at vi forholder oss til foreldrerådet, altså alle foreldrene, og SU-representantene. Gjennom det vil alle kunne bli hørt, uttaler Grotterød.

Les også: Fylte ruinene på Sarabråten

Foreldrerådet avgjør

Desirée Modahl mener det vil bli altfor mye på kun én eller to SU-representanter som heretter skal ta alle sakene.

– Det er helt spesielt, for å si det rett ut. Det er vel det at vi har blitt for sterke, og har hatt mye å si, sier Modahl.

Hun har barn i Bogerud Gård barnehage, og forteller at FAU der har hatt mange saker de har engasjert seg i.

– Jeg tror FAU sto på litt for mye, mente for mye og ble litt for brysomme, sier hun.

Seniorrådgiver Lou Cathrin Norreen i Foreldreutvalget for barnehager (FUB) opplyser om at barnehageloven har hjemmel for foreldrenes medvirkning og påvirkning i barnehagesammenheng, og at dette ikke kan overprøves av bydelen eller kommunen.

– Opprettelse av et FAU er noe foreldrerådet selv bestemmer og avgjør. I tillegg står det uttrykkelig i barnehagelovens paragraf fire at foreldrerådet har som oppgave å fremme barnas interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Dette innebærer noe langt mer enn å arrangere dugnader og bake kaker, understreker Norreen, og legger til:

– Loven fastsetter at foreldrene skal ha sitt eget fora i form av et foreldreråd, i tillegg til SU. Dersom foreldrerådet (altså alle foreldrene med barn i barnehagen, red. anm.) har bestemt seg for å nedsette et foreldrenes arbeidsutvalg (FAU), så har ikke kommunen eller bydelen hjemmel til å vedta å avskaffe et slikt fora, sier Norreen til Nordstrands Blad.

Les også: Svindlet eldre på Lambertseter og Ryen

Les også: Fyllesykling og bilvask-slåssing (politiloggen)

Les flere saker fra noblad.no

Artikkeltags