Planlegger barnehage og fartstiltak

NY BARNEHAGE:  På tomten til den tidligere barneparken ( i forgrunnen) og kirkeboligen (gult hus) i Kaptein Oppegaards vei ønsker Omsorgsbygg å bygge en ny barnehage. Det er Nordstrands lokalpolitikere positive til. Foto: Aina Moberg

NY BARNEHAGE: På tomten til den tidligere barneparken ( i forgrunnen) og kirkeboligen (gult hus) i Kaptein Oppegaards vei ønsker Omsorgsbygg å bygge en ny barnehage. Det er Nordstrands lokalpolitikere positive til. Foto: Aina Moberg

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Torsdag 10. september møtes det sittende bydelsutvalget på Nordstrand for aller siste gang. Sakslisten er lang.

DEL

NORDSTRAND: Nytt bydelsutvalg (BU) for 2015-19 velges 14. september og skal konstitueres torsdag 29. oktober.

På agendaen i morgen kveld står blant annet Omsorgsbyggs ønske om bygging av ny barnehage i Kaptein Oppegaardsvei 19 B og 21, noe som har vært diskutert siden 2008. På tomtene står det i dag henholdsvis en gammel gul prestebolig og det har vært en barnepark der som nylig ble revet.

LES OGSÅ: Vil rive prestebolig for å bygge barnehage

Omsorgsbygg ønsker dessuten å sikre regulert tomt for Munkelia barnehage som skal beholdes slik den er i dag.

Positive politikere

Hele det planlagte arealet med én ny og én eksisterende barnehage ønskes omregulert til dette formålet, eventuelt i kombinasjon med et friområde. I planforslaget står det dessuten at parkering for begge barnehager bør løses ved Kaptein Oppegaardsvei 21, og at øvrige deler av planområdet omreguleres til turdrag og gangvei eller lignende.

Bydelsutvalget er positive til bygging av ny barnehage, men ønsker at det gjøres analyser for å se hvordan en barnehage vil påvirke trafikken i nærområdet, både for kjørende, syklende og gående. Dessuten mener BU at gangvei til Langbølgen bør oppgraderes.

LES OGSÅ: 75 nye boliger på Munkelia

Gangfelt og humper

Flere trafikksaker står også på morgendagens saksliste, både revidering av bydelens trafikkplan, og et forslag om nye fartsgrenser og fartsdempende tiltak i bydelen med 39 humper, 5 opphøyde gangfelt og reduseringer fra 70 til 50 km/t, 50-40 km/t og 50-30 km/t på flere strekninger. Forslagene kommer fra Bymiljøetaten.

LES OGSÅ: Klapp og ros for trafikkplanen

Offentlig ettersyn, detaljregulering Bergkrystallen Torg, og Lambertseter natur- og aktivitetspark er også saker lokalpolitikerne skal se på.

Hele listen for kveldens møte finner du på bydelens hjemmeside.

Artikkeltags