Båt med 11 personer gikk ned i Oslofjorden – alle ble reddet

Ulykken skjedde utenfor Skjærhalden. Det var dramatisk, men redningsskøyta var raskt på plass og fikk nesten alle personene om bord før båten sank.