Gå til sidens hovedinnhold

Båthavn for noen få, eller bevare fellesskapets goder?

Leserbrev

Samtidig som jeg ønsker meg båtplass ved Hvervenbukta, tenker jeg på hva det vil koste. Både meg personlig , men aller mest omgivelsene rundt. For hvis jeg skal få båtplass der i det nye båthavnen som er planlagt, cirka hundre meter fra en av Oslos mest populære strender, blir jeg en fyr jeg ikke ønsker å være.

Å anlegge nok en kilde til støyforurensning, miljøgifter som truer det allerede truede dyrelivet, rett ved en av de kjæreste gratis rekreasjonsområdene beboere i Søndre Nordstrand har, blir helt feil.

Jeg var for øvrig begeistret for forslaget, inntil jeg leste meg opp på saken. Da skjønte jeg at dette dessverre kommer til å bli et inngrep som er for noen veldig få rike, på bekostning av alle andre. Og det synes jeg er ganske ukult!

Noen argumenterer med at den nye utbyggingen vil være et gode for beboerne på Søndre Nordstrand. Det er jeg redd ikke stemmer. Veldig få har råd til det, tror jeg. Noen estimater går på at det vil være nødvendig med innskudd på mellom 300.000 og en million kroner for å i det hele tatt få plass, og det er før du har kjøpt deg båt. Den kommer i tillegg, og skal du ha plass til familien vil det også lett være et sekssifret beløp. I tillegg kommer utgifter til krybbe, materialer til årlig vårpuss, maling, drivstoff, transport med kranbil og opplag, samt kontingenter.

Jeg har selv båt og vet at, avhengig av hva slags båt man vil ha, blir det en liten formue av dette. Bydel Søndre Nordstrand har en god haug med utfordringer - og sterkt bemidlede beboere er ikke en av de. Der er høy andel av lavinntektsfamilier, og sosiale utfordringer som trangboddhet, høy andel av barnevernssaker, og offentlig og privat fattigdom.

Denne båthavna gjør kun vondt verre fordi den går på bekostning av gratis aktivitetstilbud som brukes av alle, uavhengig av lommebok. Jeg er redd de aller fleste som bor i Søndre Nordstrand ikke har råd til å betale de hundrevis av tusener som det vil koste å få seg og drifte båtplass i det nye luftslottet.

Hvis andre båtplasser rundt om i Oslo legges ned, slik det er planer om, ender Hvervenbukta og Oslo Sør med å få hele problemet i fanget, samtidig med at en del folk argumentere med at det blir så bra for Søndre Nordstrand. Den argumentasjonen kjøper jeg ikke.

Det eneste argumentet FOR en slik utbygging er at noen få, med veldig god råd, får plass til båten sin. Men det er veldig mange argumenter MOT en slik utbygning:

  • Det bygger ned strandsonen, det skal vi jo ikke uansett.
  • Det forringer store rekreasjonsområder, samt Hvervenbukta, en av Oslos mest populære strender.
  • Miljøgifter fra utbygning og drift vil true elveutløpet der laks og andre arter gyter.
  • Den truede torskebestanden blir enda mer truet.
  • Gytefeltet for reke blir mer truet.
  • Kloakken fra 300 båter tømmes som oftest rett i sjøen, det kan bli en kilde til stengte strender.
  • Farlig avfall som oljesøl, drivstoff, malingrester etter vårpuss er allerede i dag et problem i den eksisterende båthavnen og blir bare enda større.
  • Tiltaket er ikke for den allmenne innbygger, for det vil dessverre bli så dyrt at veldig få vil få glede av det.
  • Båtforeningen, samt seilforeningen som allerede har eksistert her i mange år, kan ikke fortsette driften som i dag, for de vil da miste opplagsplasser og parkeringsplasser. Det området vil bli tatt av det nye tiltaket.
  • Økt trafikk forbi Hvervenbukta når 300 båteiere skal sjekke båtene sine eller skal ut på tur er en trafikksikkerhetsmessig mare. Trafikksikkerhet og parkering er allerede et problem rundt Hvervenbukta og vil bli enda større.

De som presser på for denne utbygningen bør gå i dybden på disse utfordringene og spørre seg om dette virkelig er til beste for felleskapet vi lever i, et gode for bare noen få.

Hilsen en som veldig gjerne vil ha fast båtplass, men ikke på bekostning av alle andre!

Les også

Småbåthavn og fjordsenter sør for Hvervenbukta kan bli skrotet

Les også

Direktorat frykter at ny småbåthavn på Ljansbruket skal true disse små skapningene

Les også

Drømmen om turvei mellom Hvervenbukta og Ingierstrand er ett skritt nærmere oppfyllelse