Beboerparkering, skjenking på Munkelia og krevende økonomiske tider for Bydel Nordstrand

Det er duket for god debatt når lokalpolitikerne tar for seg skjenking og parkering på det første møtet etter sommerferien.