Bekkelaget skole har ikke plass til alle høstens førsteklassinger - elever kan bli overført til naboskole

Ti av høstens førsteklassinger som sogner til Bekkelaget skole ligger an til å bli overført til Kastellet skole.