Oslo Rådhus: Torsdag i forrige uke nådde de fem hundre underskrifter, de fleste samlet inn i Bekkelagsområdet.

LES OGSÅ: Oslo Havn ville støye med på kvelden – får ikke lov

Beboerne er slitne og oppgitte, men nekter å gi opp håpet om å få redusert støymengden fra Oslo Havn.

Glad for avslag

– Det er veldig positivt at Fylkesmannen har sagt nei til å la havna bryte støygrensene. Men vi er likevel ikke mer beroliget enn før.

LES OGSÅ: LEDER: Taper på Fjordbyen

– Havna får fortsatt lov til å drive på døgnbasis, vi er i prinsippet rettsløse, sier Linda Wüsthoff til Nordstrands Blad. Hun bor selv på Ormøya. Da hun flyttet dit med familien i 2006 var øya en stille perle. I 2009 endret bildet seg, da begynte bråket om natten. Og siden i fjor vår har det til tider vært umulig å konversere med naboen utendørs, forteller hun.

Vurderte å flytte

– Mener du øya er blitt ubeboelig på grunn av støy?

– Vi har hatt runder i familien om vi skal fortsette å bo her. Pusse opp, eller flytte? Vi har valgt å bli boende, men for å orke det må vi ha troen på at vi kan få Oslo Havn til å drive med mindre støy enn i dag, sier Linda Wüsthoff. Hun føler seg helt rettsløs slik situasjonen er nå.

– Fylkesmannen brukte nesten et år på sin behandling av anken. Vi er glad for at saken behandles seriøst. Men vi har jo ingen å ringe når støyen er så akutt at vi ikke får sove om natten. Vi tvinges til å holde vinduene lukket selv på sommeren. Og til å sove i andre deler av huset enn der vi har soverom.

Verre i fremtiden

– En del av støyen dere opplever kommer fra pågående utbyggingsarbeider. Vil ikke situasjonen bli bedre når de arbeidene er over?

– Utbyggingen vil ta slutt, men havneaktiviteten vil øke. Forholdene vil bli verre, ikke bedre. Det har jeg fått opplyst direkte fra ledelsen av havna, sier Linda Wüsthoff.

Hun er glad for at administrasjonen i Bydel Nordstrand har engasjert seg mot støy fra havna. Men hun tror ikke lenger på støymålinger som en vei å gå.


– Vi mener erfaringen viser at grenseverdiene er laget for industrien og ikke for oss som berøres. Det er så mange forhold som spiller inn. Vind, vær, beliggenhet til nabohus og naturen rundt avgjør hvordan støyen oppleves, sier hun.

Vil vekke politikerne

– Jeg mener vi må jobbe for å få klare rammer for når det skal være aktivitet på havna. Hadde de begrenset seg til å jobbe fra 07 om morgenen til 19 på kvelden på virkedagene ville det vært til å leve med. Ikke ideelt, men til å leve med. Om vi skal ha landets største containerhavn midt inne i landets tetttest befolkede by, så må det stilles krav begge veier. Vi håper politikerne i Oslo begynner å interessere seg mer for denne problematikken. Vi skjønner av Oslo Havn har en jobb å gjøre, og gjør den ut i fra sine rammer. Det er politiske vedtak som må til, avslutter Linda Wüsthoff.

Som håper på en konstruktiv dialog med ordføreren i dag.