Vegtrafikksentralen Øst opplyser på twitter klokken 18 lørdag ettermiddag, den 15. oktober at det skal være noe redusert fremkommelighet i Mortensrudkrysset og Skullerudkrysset i retning mot Oslo. Årsaken skal være bilberging av en personbil i høyre felt.