Helt siden Holmlia senter åpnet dørene høsten 2021 har trafikksituasjonen ved utkjøringen til Holmliaveien fra parkeringshuset vært heftig debattert på ulike sosiale medier.

Flere mener at trafikksituasjonen er farlig og uoversiktlig.

I forrige uke skrev Nordstrands Blad at et økende omfang av klager førte fram til at man på bydelsutvalgsnivå ønsket å løfte fram problemet.

Saken var tema da bydelsutvalget (BU) i Søndre Nordstrand møttes i slutten januar. Da ble det enstemmig vedtatt å be Bymiljøetaten (BYM) om å gjøre det tryggere i området.

Nå svarer BYM at man i forkant av dette allerede har sett på muligheten til å få på plass tiltak langs veien.

Ikke vurdert å senke fartsgrensen

Pressekontakt i BYM, Line Thams Reiersen, forteller at det er foreslått parkeringsforbud i Holmliaveien, mellom Holmliveien og Asperudveien.

– I uke 5 sendte Bymiljøetaten forslag til ny skiltregulering på høring, med tre ukers høringsfrist. Bymiljøetaten forventer at dette vil bedre sikten og trafikksikkerheten, sier hun.

Videre opplyses det om at man i tillegg ser på andre muligheter for å bedre trafikksikkerheten i området.

– Bymiljøetaten er også i dialog med OBOS når det gjelder å gjøre tiltak, slik at en ikke får parkert utenfor kjørebanen rundt avkjørselen.

Ola B. Mannsåker, leder av Bydelsutvalget (BU) i Søndre Nordstrand forteller at BU har i et vedtak også bedt BYM om å sette ned fartsgrensen mellom Holmlia senter og Rema 1000. Dette er ikke et tiltak BYM har sett på ennå, opplyser Thams Reiersen.

– Det er per i dag ikke vurdert om det er hensiktsmessig å sette ned fartsgrensen, i tillegg til de nevnte tiltakene.

– Det er veldig vanskelig

Enkelte bilister har tidligere fortalt Nordstrands Blad at de synes det er ubehagelig å kjøre ut av parkeringshuset, fordi det står biler parkert langs Holmliaveien og fartsgrensen er 50 kilometer i timen.

– Det er mange biler som står parkert på siden av veien, det gjør at man ikke ser om det kommer biler når du skal kjøre ut av parkeringshuset. Det blir veldig vanskelig, sa Lisbeth Haugerud til Nordstrands Blad i januar.

Ledelsen ved Holmlia senter sa da til Nordstrands Blad at de er klare over problematikken bilistene føler på ut av parkeringshuset, men at det er lite de får gjort.

– Det er en kommunal vei, og vi har derfor ikke myndighet til å gjøre noe med det. Vi ser på ulike tiltak for å bedre sikten og gjøre kjøringen inn og ut av senteret så trygg som mulig.