Blir du irritert av syklister foran deg på veien? Forklaringen er sikkerhet

Sykkelsesongen har startet for fullt, og kommer til å fortsette med fullt pedaltrøkk gjennom våren. Follo sykkelklubb, politiet og veivesenet tror respekt, tålmodighet og hensyn er nøkkelordene som vil gjøre livet på veien lettere for begge parter.