Bogerud og Mortensrud er blant stedene i Oslo der narkotikasalg er blitt straffet hardere enn andre steder

En ordning med å gi høyere bøter for narkotikasalg på utvalgte steder i Oslo, stilles nå i bero i påvente av en evaluering av om ordningen har ønsket effekt.