Boligplanene på eterfabrikken stoppes – skal sees opp mot miljøparken rundt Østensjøvannet

Planene om å bygge 80 boliger ved eterfabrikken på Bogerud stoppes, for å avklare om prosjektet kan komme i konflikt med byrådets ønsker om å utvide og styrke vernet av miljøparken rundt Østensjøvannet.