Brannfjell ungdomsskole er stappfull og elever må fordeles på andre skoler: – Dårlig gjort å sende Ekeberg-elever til Høyenhall

27 elever som sogner til Brannfjell ungdomsskole får ikke plass til høsten. FAU på Ekeberg skole reagerer på at det ikke tas grep for å bedre kapasiteten, og at flere elever sendes ut av bydelen til et nærmiljø der de ikke har noe nettverk.