Avisa Oslo: I dag har vi svært mange utrykninger til skoler, på grunn av manuelle meldere. Vi mistenker at årsak er en TIK-Tok-trend», skriver Oslos 110-sentral på Twitter. De fortsetter:

– Falske brannmeldinger svekker vår beredskap, og kan føre til at nødstilte ikke får hurtig hjelp. Foresatte bør snakke med kidsa om at dette ikke er greit.

En manuell melder er de røde boksene man trykker på hvis man oppdager brann før brannalarmen slår ut, forklarer vaktleder Brede Brattli i Oslo brannvesen.

– Når man trykker på den går brannalarmen, og skolen må evakuere, sier han til AO.

Han sier at noen gjør dette for å få oppmerksomhet, andre for hærverket sin del.

– I dag har det vært gjennom hele dagen. Det bare eksploderte på formiddagen i dag, det er helt unormalt med så mange utrykninger på en dag og på et så kort tidsrom.

– Hvor mange?

– Vi har mange flere enn vanlig. Hver utrykning binder opp ressurser. Per nå har vi i hvert fall tolv. Det er ganske mye for oss. Vi pleier ikke å ha mer enn et par i uka i Oslo.

– Veldig ugreit

Alle de tolv utrykningene er til skoler i Oslo, utelukkende på mellomtrinn og ungdomsskoler.

Han sier at de behandler en brannmelding som en bekreftet brann, helt til hele skolen er sjekket. Dette binder opp mange ressurser.

– Det er veldig ugreit å reise til utrykning fordi noen har utført hærverk.

Brannvesenet mistenker at en TikTok-trend «fra utlandet» står bak.

– Utfordringen består i at man filmer seg selv mens man utløser brannalarmen. Vi har blitt fortalt om den, og sjekket med ungdommer vi kjenner, og sett at det finnes.

Fem ganger på én skole

De falske brannmeldingene gjelder fem skoler, hvorav én skole har stått for fem utrykninger.

Vaktlederen vil ikke si hvor i Oslo, eller på hvilke skoler.

– Enhver tur utgjør en risiko, både for dem som sitter i brannbilen og for andre trafikanter. Når det er reint hærverk ... det er helt forferdelig at det er det som er årsaken.

Å måtte rykke ut på falske alarmer svekker også beredskapsevnen.

– Det gjør oss mindre rustet til å håndtere hendelser hvor noen virkelig er i nød. Det er svært unødvendig at dette skjer.

– Ulv-ulv

Han legger til at brannvesenet ellers er «svært lite plaget med falske meldinger»:

– Innbyggere i Oslo er flinke til å passe på brannanleggene sine.

Brattli understreker at denne «trenden» kan få store konsekvenser.

– Det er ulv-ulv. Med gjentatte alarmer blir folk slappere med å evakuere, og det er fare for at man ikke tar brannalarmer på alvor. Lærere og personalet på skole er flinke til å håndtere slike situasjoner på skoler, men det er en belastning for dem også. Det går utover undervisning. Noen elever blir kanskje også utrygge.