Fristen for meklingen var ved midnatt, og rundt klokka 2 ble det klart at partene ikke ville komme til enighet.

Til sammen 1.007 ansatte i 112 barnehager i Oslo, Østfold, Trøndelag og Vestlandet er omfattet av streikeuttaket til Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta. På arbeidsgiversiden er PBL.

– Vi har gjort en jobb og prøvd å komme i havn, men det har vi ikke lyktes med. Partene sto så langt fra hverandre at det ikke var mulig å få til et resultat. Fra mandag morgen går medlemmer ut i streik, sier Fagforbundets forhandlingsleder Anne Green Nilsen til NTB.

Les også: Nå kan det bli streik i de private barnehagene: Sjekk om du rammes

Pensjonsstrid

Striden står først og fremst om pensjon.

De ansatte mener PBL har forpliktet seg til en overgang til Fellesordningen for avtalefestet pensjon (AFP) fra og med neste år i flere protokoller, noe PBL avviser.

– Vi er svært skuffet over at arbeidsgiver ikke står ved løftet om å innføre livsvarig AFP for våre medlemmer i private barnehager, slik kommunale og andre private barnehager har. Dette er en streik PBL må ta det fulle ansvaret for, heter det i en uttalelse fra arbeidstakersiden etter at forhandlingsbruddet er et faktum.

– Vi reagerer sterkt på påstandene om løftebrudd. I de protokollene peker partene retning for en framtidig AFP, men PBL har verken der eller i andre sammenhenger gitt noe løfte om at barnehagene skal inn i fellesordningen for privat AFP. Det tror jeg alle som leser protokollene, ser, sier kommunikasjonsdirektør Marius Iversen i PBL.

– Uansvarlige og urealistiske krav

Administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL beskriver det som «overraskende og svært beklagelig» at fagforeningene streiker etter å ha fremmet «helt urealistiske krav», står det på PBLs nettsider.

– Vi opplever at det er helt uansvarlige og urealistiske krav som har kommet fra arbeidstakersiden, som det i dagens situasjon ikke er mulig for oss å imøtekomme, sier Nilsen.

– Private barnehager har jo i år opplevd kutt i tilskuddene på hundrevis av millioner kroner. I dette året velger altså arbeidstakersiden å fremme spinnville krav som øker kostnadene på mange millioner kroner. Det henger ikke på greip, og det er ingen realisme i dette, sier han videre.

Mulig opptrapping til uka

Tre av fire private barnehager – 2.066 av 2.881 barnehager – er organisert i PBL. Disse barnehagene sysselsetter over 36.000 arbeidstakere.

Om det ikke blir videre bevegelse mellom partene, varsler arbeidstakersiden ytterligere uttak fra torsdag på 492 medlemmer. Dermed kan det totale uttaket bli på 1.499 medlemmer.

– Vi har et streikeuttak nummer to som går ut på torsdag. Det er planen foreløpig, sier Green Nilsen.

– Vi registrerer det som er kommet fra Fagforeningen om opptrapping, og barnehagene som er berørt av dette, kommer til å være godt forberedt på det som kommer, sier Iversen.

– Fagforeningene vet hvor de får tak i oss, og vi er tilgjengelig 24/7. Vi er beredt på å ta opp samtalene når tiden er inne for det, sier han videre.