ØSTFOLDBANEN: I helgen er det altså stengt mellom Oslo S og Rygge og Mysen/Rakkestad. Til uken blir det stengt mellom Ski og Rygge og Ski og Mysen, mens det fra og med 29. juni til 4. august blir helt stengt på Østfoldbanen.

Rundt Ski skal flere av spuntveggene forsterkes. På Ski stasjon skal det gjøres såkalt jernbaneteknisk arbeid, og det skal lages en støttemur ovenfor Ski storsenter.

Arbeidet fortsetter i dagsonen mellom Ski og Langhus hagesenter. I tillegg skal det lages et dreneringssystem under Østfoldbanen. Bane Nor skal også grave rør for å kunne legge kabler til jernbanesporene.

Det blir også noe arbeid syd for Finstadtunnelen mot Kjølstadhøgda.

Arbeidet vil foregå døgnet rundt, både nå i helgen og i sommerferien. Det vil bli støy fra boring og lossing og komprimering av fyllmateriale.

Les mer på Bane Nors nettsider

Setter opp alternativ transport

Tradisjonen tro blir det dermed satt opp buss for tog av Vy.

– Vi er glade for at vi får kjøre tog mellom Oslo S og Ski stasjon de fem første arbeidsdagene av arbeidene. Det er svært mange på denne strekningen og det betyr mye for trafikken både på skinner og på vei at vi kan kjøre så mye tog som mulig når det fortsatt er mange som skal til og fra jobb, sier kommunikasjonssjef Gina Scholz i Vy.

Den første uken etter stengingen må skinnene bruke noe tid på å «sette seg». Dermed blir det redusert hastighet og færre avganger i rushtiden.

– Sett deg inn i detaljene for din reise da det forskjellige løsninger for alternativ transport gjennom sommeren, understreker Scholz.

 

Her kjører bussene

Det blir likt tilbud med buss for tog både i helgen og under den store sommerstengingen.

Reisende til og fra stasjonene mellom Oslo S og Kolbotn henvises til Ruters busser.

For reisende til og fra stasjonene mellom Solbråtan og Ski blir det satt opp busser til og fra Brynseng T-banestasjon.

Det er satt opp buss for tog mellom Oslo S og Moss. Bussene kjører direkte til Ås, før Vestby og Kambo. For reisende til Sonsveien går buss 540 med Ruter.

Regiontoget til og fra Halden kjører på ordinær måte fra Rygge og sydover. Det er buss for tog mellom Oslo S og Rygge.

I uken som kommer det kun stengt Ski-Rygge og Ski-Mysen. Det kjøres buss for tog Ski-Moss-Ski, med stopp på alle stasjoner utenom Sonsveien, hvor man henvises til buss 540 med Ruter.

Det kjøres buss for tog Ski-Mysen-Ski, med stopp på alle stasjoner.