Et stopp nærmere 71E-buss til sentrum

FORLENGES? Samferdsels- og miljøkomiteen i Rådhuset mener kollektivtilbudet på Bjørndal må bli like godt som det var før 71E ble redusert til Ryen. Om det betyr gjenopprettelse av traseen Bjørndal-Tollboden, gjenstår å se.

FORLENGES? Samferdsels- og miljøkomiteen i Rådhuset mener kollektivtilbudet på Bjørndal må bli like godt som det var før 71E ble redusert til Ryen. Om det betyr gjenopprettelse av traseen Bjørndal-Tollboden, gjenstår å se.

Artikkelen er over 4 år gammel

Protestene fra befolkningen på Bjørndal gir gjenlyd i rådhuset. Det er politisk flertall for å styrke kollektivtilbudet i Oslo sør.

DEL

BJØRNDAL: I forrige uke vedtok nemlig flertallet i miljø- og samferdselskomiteen i bystyret at kollektivtilbudet fra Bjørndal må styrkes nå.

Tilbudet må bli minst like bra som da buss 71E gikk helt til sentrum.

Tre ganger så lang reisetid

Tilbudet om buss fra sentrum til Bjørndal og Mortensrud, linje 71E, ble i januar redusert og går nå bare til t-banen på Ryen.

Dermed har mange beboere i Oslo sør fått en langt mer tungvint reisevei. Protestene har vært store, blant annet med aksjonsgruppe på Facebook og en lang rekke klager til Ruter.

LES OGSÅ: Vil ha tilbake 71E-bussen fra Bjørndal

Opptil tre ganger så lang tid tar reisen mellom Bjørndal og sentrum, hevdes det. Samtidig korresponderer busstilbudet dårlig med t-baneavgangen fra Mortensrud og toget på Hauketo. Kapasiteten på toget er også nær sprengt i rushtiden.  

Flertall for bedre frekvens

Etter et beboerinitiativ ble saken tatt opp i Samferdsels- og miljøkomiteen på rådhuset i forrige uke.

Der går komiteens flertall, med Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet og Rødt, inn for at bystyret skal be byrådet «styrke kollektivtilbudet for innbyggerne som reiser mellom Bjørndal og sentrum, slik at reisetiden til Oslo sentrum reduseres til tilsvarende nivå som før nedleggelsen av rute 71E».

Komiteen ønsker også enstemmig at det skal utarbeides en helhetlig plan for å forbedre kollektivtilbudet i Oslo sør. Denne planen ønsker de at skal legges fram for bystyret innen utgangen av første halvår 2017.

LES OGSÅ: BU ber om møte med Ruter om 71E-bussen

Tjener flere enn det rammer

Opposisjonspartiene mener imidlertid tilbudet til Bjørndal-beboerne ikke kan vente så lenge. Tilbudet må oppgraderes i påvente av at den helhetlige planen blir klar.

Byrådspartiene Arbeiderpartiet, SV og MDG uttrykte i komiteen at de ønsker et best mulig kollektivtilbud i denne delen av byen, men at det er flere som tjener på en kollektivstruktur der bussene kjører til de kapasitetssterke banene, og ikke helt til sentrum.

Ville bruke statlige midler

Høyre, Venstre og Frp stemte primært for å be byrådet prioritere deler av belønningsmidlene for kollektivtrafikk for 2016 (150 millioner kroner bevilget fra Staten til Oslo og Akershus) til å gjenopprette en direkte bussrute fra Bjørndal til Oslo sentrum.

Dette forslaget fikk imidlertid ikke flertall i komiteen.

Samferdsels- og miljøkomiteens innstilling skal behandles av bystyret den 11. mai.

LES OGSÅ: Åpent brev til Ruter om 71E-bussen

Artikkeltags