BEKKELAGET/HEBRON: Tidligere har Bekkelaget Rotary klubb samarbeidet med Ramallah Rotary Club på Vestbredden og bygget opp og innredet en barnehage for ca. 70 barn i flyktningleiren Jalazone. Barnehagen sto klar i 2013.

En skole for håp

- Dette er en av våre større prosjekter. Vi finansierer også opplæring av lærere for å gi den kunnskapen de trenger for å undervise barn med handikap, sier Arne Huuse fra Bekkelaget Rotary Klubb.

Skolen de bygger i Hebron er en skole for døve barn og ungdommer. Her skal det være kapasitet til rundt 70-80 elever. Skolen skal hete Al Amal, som betyr håp, og skal stå ferdig i slutten av dette året.

Det er først og fremst foreldre som står bak skolen i Hebron, på grunn av manglende innsats fra det offentlige skoleverket, forteller Torgeir Kvalvaag fra Bekkelaget Rotary Klubb.

Lærere er sikret god opplæring

Torgeir Kvalvaag har jobbet som NRKs korrespondent i Midtøsten fra 1986-1990 og kjenner godt til området. Han peker spesielt på viktigheten av lærernes opplæring for å kunne møte hvert enkelt barns utfordringer.

- Hver elev har spesielle behov som må møtes. Derfor får skolen egne testlaboratorier for kartlegging av hver enkelte elevs behov, og lærerne blir sikret god opplæring i tegnspråk og bruk av moderne undervisningsmetoder, sier Kvalvaag.

Søtte av Rotary International

Finansieringen av dette prosjektet har kommet gjennom vaktjobbing på Norway Cup over flere år, forteller Huuse.

- I år har vi 70 vakter fordelt på 33 medlemmer under Norway Cup. Det er Bekkelaget Rotary Klubb som har hovedansvaret for vaktholdet ved Holtet videregående skole, sier han.

Rotary International og Distriktet, som er fellesorganisasjonen for Rotary-klubbene i Oslo og området rundt, bidrar også med pengestøtte til store prosjekter.

- Fredag 23. juli fikk vi innvilget søknad om støtte fra Rotarty International. De stiller strenge krav til pengestøtte og vi har holdt på i 6 måneder med søknadsprosessen, sier Kvalvaag.

Dermed kan byggingsarbeidet fortsette på skolen for døve ungdommer i Hebron.

Internasjonale prosjekter

De største prosjektene til Bekkelaget Rotary Klubb er internasjonale prosjekter på Vestbredden.

- Fordelen med internasjonale prosjekter er at vi får mer ut av midlene gjennom det internasjonale Rotarysystemet. Når vi etter en ukes vaktjobbing under Norway Cup kan stille med 10 000 dollar, blir de pengene matchet og mer enn tredoblet av Rotary International og Distriktet, sier Kvalvaag.

I Heron samarbeider Bekkelaget Rotary Klubb med Rotary Club of Ramallah. Det er den palestinske Rotaryklubben som tar hånd om de praktiske gjennomføringene ved prosjektene.

Forståelse for barnas behov

Bekkelaget Rotary Klubb har i byggings- og undersøkelsesfasen vært i kontakt med Signo Conrad Svendsen senter på Nordstrand for råd og veiledning.

- Døve barn har spesielle behov, og ingens behov er like, sier Kvalvaag.

Direktør ved Signo Conrad Svendsen senter på Nordstrand, John Grimsby, forteller at det i utgangspunktet er behovene til døve barn de samme uansett hvor man kommer fra.

- I Norge får barn med sansetap som regel en helt annen oppfølging enn i mange land uten samme kompetanse og ressurser. Men behovet for å kunne forstå og bli forstått er det samme, sier han.

Grimsby understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag og at han ikke kjenner forholdene og barna ved denne bestemte skolen.

Les også:

Oslo-gutter med bloggsuksess om New York.

Gamle skolebygg blir ikke erstattet.

Les mer på noblad.no