Nytt behandlingsbygg for psykisk helse og rus

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

– Det har vært en lang prosess med mange innspill, men nå er vi endelig i mål, slår klinikkleder Marit Bjartveit fast.

DEL

MORTENSRUD: Arbeidet med den nye klinikken har pågått siden 2008, og onsdag 13. mai fikk Oslo universitetssykehus endelig overlevert sitt nye bygg i Helga Vaneks vei, rett ved kirken og kjøpesenteret.

I dette bygget får befolkningen i bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø nå et samlet behandlingstilbud innen psykisk helse og rus.

– Jeg tror dette bygget kan bli en god modell for hvordan vi kan møte en hel befolkning, uttaler klinikkleder Marit Bjartveit ved Oslo universitetssykehus til Nordstrands Blad.

Les også: Bygger psykiatrisk senter mellom gård og kirke

Mer samarbeid

Rundt 230 ansatte inkludert deltidsstillinger skal nå jobbe mer i samspill med å hjelpe og behandle barn, unge og voksne med behov for spesialisthelsetjenester.

Ifølge klinikklederen vil de ha særlig oppmerksomhet på aldersgruppen 15–25 år.

– I den alderen er de sårbare, men har veldig variabel motivasjon, sier Bjartveit, og opplyser om at særlig barne- og ungdomspsykiatrien allerede har et godt samarbeid med videregående skoler i Østensjø.

Les også: Under ett tak på Mortensrud

Nybygget er på tre etasjer med en totalflate på 14.000 kvadratmeter. Det er oppført av OBOS, og leies ut til sykehuset i sin helhet.

Følgende enheter er nå samlet her: Søndre Oslo distriktspsykiatrisk senter (DPS), Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) Oslo Syd og Ruspoliklinikken (RUPO), tidligere på Ryen.

Fordelene ved å samle virksomhetene under samme tak er mange, ifølge Anders Bayer, kommunikasjonsrådgiver ved Oslo universitetssykehus.

– Faglige ressurser kan samordnes og utnyttes bedre, kompetanseutveksling og samarbeid om behandling blir enklere, samhandlingen mellom tre ulike bydeler kan styrkes med et mer helhetlig perspektiv, og samlokaliseringen åpner for nye samarbeidsformer til det beste for pasienten, ramser han opp.

Les også: Politiet vil følge opp ulykkesstrekning

3000 pasienter

Bayer sier videre at man antar at rundt 3000 pasienter vil bli behandlet på den nye klinikken i løpet av ett år.

Både ansatte som har flyttet arbeidsplassen sin til klinikken og brukere av behandlingstilbudene har fått anledning til å komme med innspill. Brukerrådets medlemmer er ifølge Bayer enige i at dette kan bli et godt tilbud til pasientene.

Thea K. Schjerven, byrådssekretær i avdeling for eldre og sosiale tjenester i Oslo kommune, talte under åpningen på vegne av byens innbyggere.

– Jeg kan love at byrådet vil følge opp satsingene som kommer nå fremover. Vi er glade for én felles dør inn.

Hun forsikret om at både brukeres og ansattes sikkerhet er ivaretatt under planleggingen av det nye fellesbygget.

Les flere saker fra noblad.no

Artikkeltags