NORDSTRAND: Siden 1898 har Signo Conrad Svendsen senter holdt til i Solveien på Nordstrand. Her gir senteret bo-, rehabilitering- og arbeidstjenester til døve og døvblinde med funksjonsnedsettelser.

Avlastningstilbudet

Tidligere har dette tilbudet kun blitt giitt til voksne, men nå har senteret startet et avlastningstilbud for barn som har nytte av å være i et tegnspråklig miljø.

– Vi ønsker å gi både barn og familiene deres et avlastningstilbud i ukedager, helger og ferier, sier Cathrine Qvist Aagaard, avdelingssjejf boavdeling Habilitering ved Conrad Svendsen senter.

En aktiv hverdag

Til nå har senteret tatt i mot to gutter på 10 og 12 år til avlastning. De to guttene er på senteret i helger og i ferier. Aagaard forteller at de ansatte ønsker at hverdagen til barna skal videreføres til senteret og være så lik som hjemme.

– De er aktive og vi følger de i bursdager, på svømming og til annen idrett. De har også hvert sitt rom i en felles bolig som de har satt sitt eget, personlige preg på, sier hun.

Målsetninger

Direktøren ved Signo Conrad Svendsen senter, John Grimsby, forteller at målet til senteret at alle som benytter seg av tilbudet de gir, skal få den bistanden de har behov på.

– Alle beboere har individuelle mål å strekke seg mot. Vi ønsker at alle beboere og brukere på senteret skal ha et best mulig liv ut fra forutsetningene de har, sier Grimsby.

Språk er nøkkelen

Han peker på kommunikasjon som en av de viktigste verdiene til Conrad Svendsen senter. Derfor er det også viktig at de ansatte ved senteret kan kommunisere med døve og døvblinde beboere.

– 70 personer av våre ansatte er selv døve. I tillegg må alle som jobber her lære seg tegnspråk. Vi jobber hver dag med å løfte hendene og bruke de samtidig som vi snakker med lyd, forteller John Grimsby.

Hjelper nærmiljøet

– Jeg ser at beboerne her har gjort noe med nærmiljøet. Folk gir plass og har rom for at man er forskjellig, sier Elin Fiskum.

Fiskum har jobbet på Signo Conrad Svendsen senter i 12 år. Hun roser de lokale og nærmiljøet for åpenheten de har ovenfor beboerne på senteret. 

Også direktør Grimsby mener det er godt for nærmiljøet å bli vant til døve og døvblinde.

– Det er spesielt bra for barn å se at ikke alle er like, sier han.

Les også:

Nytt behandlingsbygg for psykisk helse og rus.

Følger astronaut-drømmen i USA.

Skolekrise i Østensjø neste høst.

Les mer på noblad.no.